Verdiepingsdagen Vtlb en afloscapaciteit

In een schuldregeling wordt volgens een vaste methodiek berekend welk deel van het inkomen de schuldenaar mag behouden om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud: het vrij te laten bedrag (VTLB).

Zowel in het minnelijk traject als bij de toepassing van de WSNP wordt voor de vaststelling van het VTLB gebruik gemaakt van het rekenprogramma dat door de Rechters/commissaris in faillissement (Recofa) is vastgesteld. In de praktijk blijkt het lastig om het rekenprogramma (de zogenaamde VTLB/calculator) correct te gebruiken, met het risico dat de uitkomst niet correct is.

Deelnemers aan deze cursus krijgen een update van de uitgangspunten van de rekenmethodiek en oefenen, met gebruik van de Recofa toelichting, VTLB-berekeningen aan de hand van praktijkvoorbeelden.

De theorie van de beslagvrije voet, de afloscapaciteit van de schuldenaar, inkomenscomponenten, vermogen, middelen, wettelijke en nominale correctieposten zijn onderwerpen welke ook aan bod zullen komen.

Voor deze verdiepingsdag kunnen de deelnemers 6 PE punten krijgen van de KIWA.

Opleidingen

Vrij te laten bedrag

  • Start:
  • Locatie: Utrecht
  • Cursusnummer: 210305
€ 325,00

Vrij te laten bedrag Meppel

  • Start:
  • Locatie: Meppel
  • Cursusnummer: 210305
€ 325,00