Verdiepingsdagen Psychiatrie en suïcidaliteit

Binnen de schuldhulpverlening, budgetcoaching en bewindvoering kan men ook te maken krijgen met cliënten met psychische problemen en suïcidaal gedrag. Vaak is er ook sprake van verslavingsproblematiek. Tijdens deze verdiepingsdag wordt inzicht gegeven in de belangrijkste psychische stoornissen en aspecten die van belang zijn voor succesvolle hulpverlening en begeleiding van deze cliënten.

Tijdens deze verdiepingsdag komen er verschillende onderwerpen aan bod. Zo komt de basiskennis van psychologie aan de orde en leert u bijvoorbeeld wat schizofrenie, bipolaire stoornissen en depressies inhouden en zal ook het herkennen van suïcidaal gedrag worden besproken.

Voor deze verdiepingsdag kunnen de deelnemers 6 PE punten krijgen van de KIWA.