Verdiepingsdagen (PE-punten)

Verdiepingsdagen / deelopleidingen / bijscholing voor PE-punten. Eendaagse / tweedaagse opleidingen van 6 uur per dag. (effectieve lestijd)

Doelgroep: Deze dagen zijn zeer geschikt voor ervaren schuldhulpverleners, schuldregelaars, budgetcoaches, bewindvoerders, deurwaarders en crediteuren. en zijn een goede aanvulling op de opleiding schuldhulpverlening en budgetcoaching van Elkenain.

Elkenain Schuldhulp mag per verdiepingsdag zes PE punten toekennen (KIWA).

U kunt zich inschrijven voor deze verdiepingsdagen door op de verdiepingsdag van uw keuze te klikken en het inschrijfformulier in te vullen. De investering van deze dagen bedraagt € 325,00 per dag (vrijgesteld van BTW en inclusief syllabus, lunch, koffie, thee en water).

 

Verdiepingsdagen Coachingstechnieken

Deelnemers aan deze dag krijgen handvatten aangereikt voor en gaan oefenen met motiverende gespreksvoering.

Voor deze verdiepingsdag kunnen de deelnemers 6 PE punten (vaardigheden) krijgen.

Lees meer over deze opleiding...

Verdiepingsdagen Wet– en regelgeving

Wet en regelgeving wordt uitgeplozen, juridische taal wordt uitgelegd en in schema gezet en daarmee omgesmeed tot een hamer in uw gereedschapskist. Voor de praktijk van de schuldhulpverlener een belangrijk gereedschap. Niet alleen om de schuldhulpverlening in goede banen te leiden, maar ook om onheil voor cliënten af te wenden. Een instrument om zorgvuldig mee om te gaan en één om steeds scherp en gereed te houden.

Lees meer over deze opleiding...

Verdiepingsdagen Vtlb en afloscapaciteit

In een schuldregeling wordt volgens een vaste methodiek berekend welk deel van het inkomen de schuldenaar mag behouden om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud: het vrij te laten bedrag (VTLB).

Lees meer over deze opleiding...

Verdiepingsdagen Psychiatrie en suïcidaliteit

Binnen de schuldhulpverlening, budgetcoaching en bewindvoering kan men ook te maken krijgen met cliënten met psychische problemen en suïcidaal gedrag. Vaak is er ook sprake van verslavingsproblematiek. Tijdens deze verdiepingsdag wordt inzicht gegeven in de belangrijkste psychische stoornissen en aspecten die van belang zijn voor succesvolle hulpverlening en begeleiding van deze cliënten.

Lees meer over deze opleiding...

Verdiepingsdagen Beschermingsbewind

Lees meer over deze opleiding bij onze opleidingen beschermingsbewind module 1 en beschermingsbewind module 2 (schuldenbewind).