Module 2 BBW

 • Start:
 • Locatie: Meppel
 • Cursusnummer: 2023
 • Cursusdata: 5-11 19-11
€ 825,00

Opleiding schuldebewind (compact)

Opleidingsniveau nieuwe bewindvoerders

Het Landelijk Kwaliteitsbureau (LKB) Curatele, Bewindvoering en Mentorschap gaat akkoord met de volgende lijst met passende vooropleidingen voor bewindvoerders. De op deze lijst genoemde vooropleidingen zijn passend om als bewindvoerder aan de slag te gaan. U dient natuurlijk wel altijd eerst de goedkeuring bij de rechtbank in te dienen.

Wetenschappelijk Onderwijs (master)

 • Accountancy (& Controlling)
 • Bedrijfsrecht / Ondernemingsrecht
 • (International) Business Administration / Bedrijfsadministratie
 • (Algemene) Economie / Economics
 • Economie en Bedrijfseconomie
 • Economie en Bedrijfskunde
 • Economie en Beleid
 • Finance & Accounting
 • Finance & Control
 • Financieel Recht
 • Fiscale Economie
 • Fiscaal Recht
 • Notarieel Recht
 • Lerarenopleiding 1e graad Economie en Bedrijfswetenschappen
 • Lerarenopleiding 1e graad (Algemene) Economie
 • Rechtsgeleerdheid / Nederlands Recht

Hoger beroepsonderwijs (bachelor)

 • Accountancy
 • (International) Business Administration / Bedrijfsadministratie
 • Bedrijfskunde MER
 • Financial Services Management
 • Fiscaal Recht
 • Fiscaal Recht en Economie
 • Fiscale Economie
 • HBO-Rechten
 • Hogere Juridische Opleiding
 • Lerarenopleiding 2e graad (Algemene) Economie
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Management, Economie en Recht (MER)
 • Sociaal-Pedagogische Hulpverlening
 • Sociaal-Juridische Dienstverlening
 • Social Work (let op: de afstudeerrichting Cultureel Maatschappelijke Vorming valt onder de opleidingen die niet zonder meer passend zijn, maar passend zijn te maken met het afronden van een aanvullende cursus)
 • Vakopleiding Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder
Hieronder vindt u een overzicht van opleidingen die niet zonder meer passend zijn, maar passend zijn te maken met het afronden van een aanvullende cursus.

 

Wetenschappelijk Onderwijs (master)

 • Actuariële Wetenschappen
 • Bedrijfswetenschappen
 • Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen
 • Bedrijfseconomie
 • Bedrijfskunde
 • Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 • Bestuurskunde
 • (International) Business
 • Business & Management
 • Econometrie
 • European Law
 • European Public Administration
 • Internationaal en Europees Recht
 • Organisatiewetenschappen

Hoger Beroepsonderwijs (bachelor)

 • Technische) Bedrijfskunde
 • Bedrijfseconomie
 • (Technische) Bestuurskunde (en overheidsmanagement)
 • (International) Business Management
 • (International) Business Studies (& Languages)
 • Commerciële Economie
 • Facilitair Management / Facility Management
 • (International) Financial Management
 • Human Resource Management
 • (International) Management
 • Personeel en Arbeid / Personeelswerk
 • Small Business en Retail Management
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming

Zonder genoemde vereisten kunt u als assistent beschermingsbewindvoerder aan de slag, mits er sprake is van een passende MBO-4 opleiding.

Tarief van de opleiding

De kosten voor één module (2 dagen) bedraagt € 825,00. Dit is inclusief het lesmateriaal, lunches, koffie, thee en water. Elkenain Schuldhulp is ingeschreven in het register van het CRKBO en daarom is de opleiding vrij van BTW.

Opleidingskosten zijn mogelijk fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst kan u er meer over vertellen (www.belastingdienst.nl).

Scholingsvoucher

Vanaf 3 maart 2017 is het alleen nog mogelijk om een scholingsvoucher voor werkzoekenden vanuit de langdurige zorg aan te vragen. U vraagt de scholingsvoucher voor werkzoekende vanuit de langdurige zorg aan als u:

 • Een opleiding wilt volgen in de richting van een kansberoep. Dit zijn beroepen waar de kans op werk gemiddeld of hoger is. U vindt deze beroepen in de kansberoepenlijst va het UWV.
 • Met een ervaringscertificaat (EVC) wilt bewijzen dat u geschikt bent voor werk bij een toekomstige werkgever.

Vanaf 3 maart 2017 kunt u alleen nog een scholingsvoucher aanvragen als u:

 • Een zorgberoep in de langdurige zorg heeft.
 • Een zorgberoep in de langdurige zorg heeft gehad en vanuit die baan een WW- of IOW-uitkering ontvangt.

U kunt geen scholingsvoucher voor werkzoekende 50-plusser meer aanvragen. Deze regeling is per 1 oktober 2016 gestopt.

Dagindeling - module 2 - problematische schulden

Dag 1

 • (problematische) Schulden
 • Inkomsten
  • Loon
  • Uitkeringen
  • Alimentatie
  • Belastingteruggave
  • Inkomensondersteunende maatregelen
   • Huurtoeslag
   • Zorgtoeslag
   • Individuele inkomstentoeslag
   • Enz
 • Incassoprocedures (incassobureaus en gerechtsdeurwaarders)
 • Beslagen
  • Derdenbeslag
  • Beslagvrije voet (her)berekenen
  • (gerechts-) Deurwaarders
 • Sociale kaart
  • Welke organisaties?
  • Wat bieden deze organisaties?
 • Sociale zekerheid
  • Uitkeringen, zoals:
   • WW
   • ZW
   • Wajong
   • Participatiewet
 • Schuldhulpverlening
  • Minnelijk traject
   • NVVK
   • Private schuldhulpverlening
   • Gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
   • Gedragscode schuldhulpverlening
   • Licht verstandelijk beperking en schulden
   • Berekenen beslagvrije voet en het vrij te laten bedrag

Dag 2

Schuldhulpverlening (vervolg)

 • Wettelijk traject
  • WSNP
  • Moratorium (art. 287b Fw)
  • Recofa
 • Budgetbeheer
  • Budgetplan opstellen
  • Administratie
  • Gedragscode budgetbeheer NVVK
 • Module beschermingsbewind NVVK

Tags