Module SHV III 10 november

 • Start:
 • Locatie: Meppel
 • Cursusnummer: 2027
 • Cursusdata: 10-11 17-11 24-11 01-12
€ 1.515,00

basisopleiding budgetcoaching SHV III

Modules Certificering

De indeling van de modules is als volgt:

 • Module SHV I: aanmelding, intake, advies, crisisinterventie, verzoekschriften en nazorg.
 • Module SHV II: herfinanciering, saneringskrediet, schuldbemiddeling, betalingsregelingen en budgetbeheer.
 • Module SHV III: budgetcoaching en communicatie.

Tijdens opleiding budgetcoaching zal alleen module SHV III  aan de orde komen.

U kunt de opleiding budgetcoaching direct uitbreiden met de opleiding Schuldhulpverlening (SHV I & II). Zie basisopleiding schuldhulpverlening en budgetcoaching.

Afsluiting opleiding

Er bestaat de mogelijkheid om tijdens de opleiding examen te doen voor de landelijke examens van Kiwa Nederland. De Kiwa heeft per 1 oktober 2010 de persoonscertificering schuldhulpverlening overgenomen van de NEN. Bij voldoende resultaat ontvangt u het Kiwa- certificaat behorende bij de module waarvoor u examen hebt gedaan. Tevens wordt u dan ingeschreven in het landelijk register van gecertificeerde schuldhulpverleners.

Verder bestaat er de mogelijkheid om bij Elkenain Schuldhulp een afsluitend examen te doen (digitaal). Indien er een voldoende wordt gehaald op beide onderdelen, dan ontvangt u een certificaat van Elkenain Schuldhulp.

De kosten van de opleiding en inschrijving

De kosten van deze opleiding bedragen € 1515,- Dit is inclusief het lesmateriaal, lunches, koffie, thee en water en het eigen examen van Elkenain Schuldhulp. Elkenain Schuldhulp is ingeschreven in het register van het CRKBO en daarom is de opleiding vrij van BTW. Indien u wenst deel te nemen aan de examens voor de persoonscertificering van de Kiwa Nederland b.v., dan zijn daar extra kosten aan verbonden. Deze examens worden buiten de verantwoordelijkheid van Elkenain Schuldhulp afgenomen. 

Opleidingskosten zijn mogelijk fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst kan u er meer over vertellen (www.belastingdienst.nl).

U kunt zich inschrijven door een mail met uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer te sturen naar contact@elkenain-schuldhulp.nl. U kunt ook het inschrijfformulier op DEZE website gebruiken: http://www.elkenain-schuldhulp.nl/opleidingen/inschrijfformulier. U ontvangt van ons dan de bevestiging van uw inschrijving.  

Scholingsvoucher

Vanaf 3 maart 2017 is het alleen nog mogelijk om een scholingsvoucher voor werkzoekenden vanuit de langdurige zorg aan te vragen. U vraagt de scholingsvoucher voor werkzoekende vanuit de langdurige zorg aan als u:

 • Een opleiding wilt volgen in de richting van een kansberoep. Dit zijn beroepen waar de kans op werk gemiddeld of hoger is. U vindt deze beroepen in de kansberoepenlijst van het UWV.
 • Met een ervaringscertificaat (EVC) wilt bewijzen dat u geschikt bent voor werk bij een toekomstige werkgever.

Vanaf 3 maart 2017 kunt u alleen nog een scholingsvoucher aanvragen als u:

 • Een zorgberoep in de langdurige zorg heeft.
 • Een zorgberoep in de langdurige zorg heeft gehad en vanuit die baan een WW- of IOW-uitkering ontvangt.

U kunt geen scholingsvoucher voor werkzoekende 50-plusser meer aanvragen. Deze regeling is per 1 oktober 2016 gestopt.

Wij kunnen helaas geen inschrijvingen aannemen via (ingevulde) inschrijfformulieren op websites van derden!

Examen

Het examen van Elkenain Schuldhulp is in zwaarte vergelijkbaar met de KIWA-examens. De schriftelijke examens bestaan altijd uit twee onderdelen. U krijgt een aantal meerkeuzevragen en en een aantal cases met open vragen.

Begeleiding

Begeleiding tijdens en na onze opleiding vinden wij enorm belangrijk. De cursist kan tijdens en na de opleiding kosteloos gebruik maken van de mogelijkheid tot het stellen van vragen op het gebied van de schuldhulpverlening en budgetcoaching per e-mail.

Beroepsmogelijkheden met de opleiding schuldhulpverlening

Na het met goed gevolg afronden van de opleiding kunt u onder andere gaan werken bij:

 • Gemeentelijke afdelingen voor schuldhulpverlening.
 • Kredietbanken.
 • Woningcorporaties.
 • Instellingen voor beschermingsbewind / budgetbeheer.
 • Zorginstellingen.
 • Enz. enz.

Stagemogelijkheden en baangarantie

Elkenain Schuldhulp helpt de cursisten wel met het zoeken naar stage en/of een baan binnen de schuldhulpverlening. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van een baan berust echter wel bij de cursist.Wij kunnen geen baangarantie geven. 

Docenten

Onze opleidingen worden gegeven door ervaren docenten.

Certificaten

Waarom certificering van de schuldhulpverlening?

De certificatie op basis van de Kiwa-norm (NEN 8048) moet leiden tot transparantie en tot verdere professionalisering van de schuldhulpverleningsector en de daarin werkzame personen. Verder zal de certificatie op basis van deze norm moeten leiden tot meer zekerheid over het schuldhulpverleningsproces voor zowel de cliënt als de schuldeiser.

Niet iedereen zal de behoefte hebben om Kiwa-certificaten te halen. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het afleggen van het eigen examen van Elkenain Schuldhulp, met daaraan verbonden het eigen certificaat.

Tags