Nieuwsberichten


 

Inkoop van scholing voor nieuwe doelgroep

UWV koopt bij Elkenain Schuldhulp scholingsdiensten in onder het Inkoopkader Scholingsdiensten 2021. Vanaf medio augustus 2021 wordt gestart met het inkopen van scholingsdiensten vanuit de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19’ voor klanten met een WW-uitkering en klanten die binnen 4 maanden werkloos dreigen te worden. Het Inkoopkader Scholingsdiensten 2021 biedt sinds 1 april 2021 de mogelijkheid ...

Lees meer...

Na jaren uitstel is het zover, per 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet van kracht

Met ingang van 1 januari 2021 worden er als het goed is geen fouten meer gemaakt in de vaststelling van de hoogte van de beslagvrije voet. Dit is het gevolg van de Wet veenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv). Een en ander heeft staatssecretaris Van 't Wout op 8 december 2020 in een brief aan de Tweede ...

Lees meer...

Schuldregeling nu ook mogelijk bij strafrechtelijke boetes

Mensen die door de rechter een boete opgelegd hebben gekregen of een schadevergoeding moeten betalen, kunnen een schuldregeling afspreken. Minister Dekker wil hiermee ‘mensen vaker in de gelegenheid stellen hun financiën op orde te krijgen’. Tot nu toe was het voor mensen die een strafrechtelijke boete hebben uitstaan niet altijd mogelijk om deze mee te nemen ...

Lees meer...

Er bevinden zich nog 1 nieuwsberichten in ons archief