Privacy verklaring Elkenain

De website http://www.elkenain-schuldhulp.nl en de daaraan gekoppelde (internet-)diensten worden u ter beschikking gesteld door Elkenain gevestigd te Meppel (KvK inschrijfnummer 59595256). Met betrekking tot de bescherming van uw privacy hanteren wij een privacy beleid. Elkenain garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken en bewaren, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.


Contactgegevens:


https://www.elkenain-schuldhulp.nl / Postbus 77, 7940 AB Meppel
Elkenain is te bereiken via: contact@elkenain-schuldhulp.nl of telefonisch: 0522 76 90 51


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Elkenain verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via het contactformulier en/of het inschrijfformulier op onze website en/of per E-mail. Wij bewaren uw gegevens voor onze eigen bedrijfsvoering en administratie. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw achternaam en voorletter(s) eventueel roepnaam, uw geboortedatum, (mail)adresgegevens, en telefoonnummer. Elkenain verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren alsook u te informeren cq attenderen over wijzigingen en/of nieuwe startdata van onze diensten en/of om (les)materiaal bij u af te kunnen leveren. Elkenain bewaart ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst en overige overheidsorganen zoals bijvoorbeeld het UWV.
Elkenain zal ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis gekomen informatie, geheimhouding betrachten en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht, zijnde de overeengekomen activiteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Elkenain neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elkenain) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Elkenain bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden


Elkenain verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Elkenain verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de AVG. In een verwerkersovereenkomst met een derde staan de verantwoordelijkheden en plichten duidelijk omschreven.

Ons Cookie beleid

Tijdens een bezoek aan de website van elkenain-schuldhulp.nl worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor gebruiken wij cookies. Op deze pagina kun je lezen welke informatie er precies wordt verzameld en wat er mee wordt gedaan. Bovendien geven wij een toelichting wat je kunt doen als je geen of niet alle cookies wilt accepteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan de websites van elkenain-schuldhulp.nl via je browser op de harde schijf van je eigen computer worden opgeslagen. Cookies hebben verschillende functies zoals:

  • Het onthouden van je loginnaam of instellingen.
  • Het opslaan van je voorkeuren, zodat je dit maar één keer hoeft aan te geven.
  • Het afstemmen van advertenties op je interessegebied.

Het gebruik van cookies is volkomen veilig en cookies worden nooit gebruikt om privégegevens zoals wachtwoorden te achterhalen.

Welke cookies zijn er?

Noodzakelijk – Deze cookies zijn noodzakelijk om op websites te surfen. Zonder deze cookies zijn bestellen en elektronisch betalen bijvoorbeeld niet mogelijk.

Functioneel – Hiermee onthouden websites welke keuzes je tijdens het websitebezoek hebt gemaakt. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om voorkeuren als tekstgrootte en lettertype te bewaren.

Prestatie – Deze cookies verzamelen informatie over het bezoekersgedrag op websites, bijvoorbeeld welke pagina’s je vaak bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen websites en hun navigatie geoptimaliseerd worden. Deze cookies worden ook gebruikt om bij te houden hoe je op een website terecht bent gekomen. Met deze cookies wordt géén informatie bewaard waarmee je identiteit kan worden achterhaald en de gegevens blijven anoniem.

Targeting – Deze cookies volgen een gebruiker langere tijd over verschillende websites en zijn in staat een profiel op te bouwen. Hierdoor kan een gebruiker worden gesegmenteerd op specifieke interesse. Deze cookies worden veel gebruikt om online gerichter te kunnen adverteren. Een advertentie netwerk plaatst via een site van derden een cookie op de computer van de gebruiker. Deze cookie kan door het netwerk worden uitgelezen op de website die zich in dit advertentie netwerk bevindt.

Welke cookies worden er door ons gebruikt?

Om het bezoek aan onze websites makkelijk te maken voor onze bezoekers, maken wij gebruik van de volgende cookies:

Omschrijving

Waarom deze cookie?

Welk type cookie is dit?

Hoelang wordt deze bewaard?

LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+, Instagram

Hierdoor kun je informatie op onze website delen via social media.

Functionele cookies

30 dagen

Google Analytics

Registreert van elke bezoeker het aantal bezoeken, wanneer het website bezoek begint, eindigt en waar de bezoeker vandaan komt.

Prestatie cookies

2 jaar

LinkedIn

Registreert acties van bezoekers na het bekijken of klikken op een van de advertenties met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

Targeting cookies

90 dagen

 

Facebook

 

Registreert acties van bezoekers na het bekijken of klikken op een van de advertenties met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

 

Targeting cookies

 

180 dagen

Wil je geen cookies accepteren?

Elkenain-schuldhulp.nl vraagt haar bezoekers om toestemming voor het plaatsen van prestatie en functionele cookies. Deze cookies helpen je om makkelijker door onze website te navigeren. Deze cookies slaan geen privégegevens of wachtwoorden op. Wanneer je geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies kun je ze op de volgende manier uitschakelen:

Google Chrome

Internet Explorer

Firefox

Safari

Als je het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door je browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je geen gebruik kunt maken van al onze diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemmig voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elkenain en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegvens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@elkenain-schuldhulp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Elkenain wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Elkenain neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde server. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@elkenain-schuldhulp.nl

Social media cookies

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Wijzigingen

Wij behouden het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.